TIPS KOMPUTER

INSPIRASI KESIHATAN KOMPUTER

INSPIRASI ARAHAN REGEDIT tergedik-gedik diserang VIRUS..

Hak Milik INSPIRASI TEKNIK LAWAK Monday, September 7, 2009Jika anda membaca kesemua artikel yang telah dihantar, anda pasti tahu kegunaan dan kepentingan arahan REGEDIT.. Banyak boleh dilakukan menggunakan arahan ini, tetapi bagaimana pula sekiranya arahan yang maha penting ini tidak dapat digunakan? Apabila REGEDIT ditaip,keluar RALAT menunjukkan  arahan REGEDIT telah Disabled, ataupun arahan ini tidak dapat dipaparkan pada monitor anda..

Jangan susah hati dan jangan cuba-cuba bertanya perkara ini kepada Bomoh kampung atau bandar..Tak Ade Maknenyer.. ikuti sahaja langkah yang diberi untuk membolehlah arahan Tergedik-gedik ini dapat digunakan.

Anda salin atau Copy Kod yang diberi dibawah tanpa perlu pakai baju kod atau berada di kod Badminton..

Ingat Salin semua jangan ada yang tertinggal..

'Enable/Disable Registry Editing tools
'© Doug Knox - rev 12/06/99
Option Explicit
'Declare variables
Dim WSHShell, n, MyBox, p, t, mustboot, errnum, vers
Dim enab, disab, jobfunc, itemtype
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
p = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\"
p = p & "DisableRegistryTools"
itemtype = "REG_DWORD"
mustboot = "Log off and back on, or restart your pc to" & vbCR & "effect the changes"
enab = "ENABLED"
disab = "DISABLED"
jobfunc = "Registry Editing Tools are now "
'This section tries to read the registry key value. If not present an
'error is generated.  Normal error return should be 0 if value is
'present
t = "Confirmation"
Err.Clear
On Error Resume Next
n = WSHShell.RegRead (p)
On Error Goto 0
errnum = Err.Number
if errnum <> 0 then
'Create the registry key value for DisableRegistryTools with value 0
 WSHShell.RegWrite p, 0, itemtype
End If
'If the key is present, or was created, it is toggled
'Confirmations can be disabled by commenting out
'the two MyBox lines below
If n = 0 Then
 n = 1
WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & disab & vbCR & mustboot, 4096, t)
ElseIf n = 1 then
 n = 0
WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & enab & vbCR & mustboot, 4096, t)
End If


Dapatkan NOTEPAD dan PASTE didalamnya. lihat contoh dibawah
Sebelum simpan, untuk memudahkan urusan, simpan fail ditempat yang senang untuk dilihat..seperti pada DESKTOP.. simpan dengan nama regtools.vbs - rujuk gambar diberi


simpan ditempat yang mudah dilihat..Cari fail yang telah disimpan tadi dan klik dua kali padanya..
Contoh fail yang disimpan pada Desktop ..

Pastikan anda akan mendapat arahan seperti dbawah ini menandakan REGEDIT  telah berjaya untuk digunakan.


Sekiranya anda sahaja mahu mencuba sedangkan Regedit anda OK, arahan Disabled akan dipaparkan. Jangan risau, klik ajer lagi sekali untuk Enabled kan semula.. Jangan lupa  klik OK tau..
Cuba dapatkan Run dan Taip REGEDIT..untuk membuktikan kejayaan anda..

SELAMAT MENCUBA..

0 ULASAN Anda

Post a Comment

INSPIRASI ANDA

NUFNANG

Followers

bookmark
bookmark
bookmark
bookmark
bookmark

LIVE PARLIMEN